T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

ana sayfa kurum tanıtımı teşkilat şeması iletişim portal ana sayfa arama


BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
İlama Bağlı Borç Ödemelerinin Tahakkuk Ettirilmesi

 1. Dilekçe (Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, IBAN No, Ödeme Yapılacak Banka Adı ile Banka Hesap Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.)
  » Genel Müdürlüğümüze Verilecek Dilekçe Örneği
  » Defterdarlıklara Verilecek Dilekçe Örneği
  » Kaymakamlıklara Verilecek Dilekçe Örneği
 2. Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
 3. Ödeme Vekile Yapılacaksa Vekaletname,
  Ancak; Hazinenin veya diğer kamu idarelerinin aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme bağlanan kararda sadece mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti ödemesi yapılması durumunda, ibraz edilen mahkeme kararında adı yazılı taraf vekillerinden vekaletname talep edilmez. (Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 8)
 4. Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesi İçin Serbest Meslek Makbuzu (İcra Takibi yoluyla yapılacak ödemelerde Serbest Meslek Makbuzu İcra Dairesine verilecektir.)
Merkezden Yapılan Ödemeler
5 İş Günü İçinde....

Taşradan Yapılan Ödemeler
5 İş Günü İçinde...

(Ödenek ve Nakit Olması Kaydıyla)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : BAHUM Genel Müdürlüğü
İsim : Hayrettin KURT
Unvan : BAHUM Genel Müdürü
Adres : Maliye Bakanlığı M Blok Kat:2
Tel. : (312) 415 12 60
Faks : (312) 417 46 12
e-Posta : hayrettink@bahum.gov.tr

NOT
Gerçeğe aykırı, belge verenler yada beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ana sayfa           kurum tanıtımı           teşkilat şeması           iletişim           portal ana sayfa