Göreve yeni başlayan Hazine Avukatlarımıza verilen hizmet içi eğitim semineri,
Müsteşar Yardımcılarımız Sn. Dr. Genç Osman YARAŞLI, Sn. Seyit Ahmet BAŞ,
Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürü Sn. H.Abdullah KAYA, Bakanlığımız Personel Genel Müdürü Sn. H.Ümit AKSOY ve
Genel Müdürümüz Sn. Selahattin İNCİ'nin katılımları ile gerçekleşmiştir.Eğitim Notlarını/Sunumlarını Aşağıdaki Linklerden İndirebilirsiniz
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Genel Müdürümüz Sayın Selahattin İNCİ'nin Eğitim Semineri Açılış Konuşması Sunumları.
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı
Tufan Büyükuzun – Daire Başkanı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Personel Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı >
Uğur Sökmen-Daire Başkanı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı
Hasan Özaba –Daire Başkanı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı
Sinan İpek-Genel Müdür Yardımcısı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'nün tanıtımı
Mehmet Yılmaz-Gelir Uzmanı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. 178 Sayılı K.H.K ve 4353 Sayılı Kanun Açısından Başhukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve Yetkileri
Ülkü BOZKUR KILIÇ - Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Bahum İç Genelgeleri, Yazışma Kuralları ve İşlem Yönergesi
Canan Sibel ÖZKAN - Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Bilgi İşlem Faaliyetleri
Alaattin KÜPELİ - Şube Müdürü
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Sözleşme Hukuku, Hazine Yönünden Borçlar Hukuku ve Rücu Davaları
Ayla DADALI - Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Ceza Davaları ve Hazinenin Müdahilliği
Sevim ÇEKİN - Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Devlet Davalarında İdari Yargı
Nükhet KILIÇAY- Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Taşınmaz Davaları
Erol ARSLAN – Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Mali Konular (Mahkeme Harç ve Giderleri, Bütçe İşlemleri, İlama Bağlı Borç Ödemeleri, Vekâlet Ücreti Ödemeleri, Keşif Ücreti Ödemeleri)
Memet POLAT - Daire Başkanı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden İcra Hukuku
Ayfer Fatıma AKIN - Hukuk Müşaviri
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Özden GAZİALEM – Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden İdari Yargı, Hazine Yönünden Önemli Danıştay İçtihatları
Nihat ERYILMAZ - Hukuk Müşaviri
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Taşınmaz Davaları (Orman, Mera, Tescil ve Ortaklığın giderilmesi davaları)
Mahmut TOKMAK - Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Taşınmaz Davaları(Tapu iptal ve tescil davaları, İsim tashihi davaları, El atmanın önlenmesi ve Diğer taşınmaz davaları.)
Sevda ATALAY - Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yönünden Kamulaştırma Davaları
Fahriye BAŞDOĞAN - Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Hazine Yargıtay Avukatlığı, Hazine ile İlgili Önemli Yargıtay Kararları
Faik TANLIK - Müşavir Hazine Avukatı
Ders notlarını/sunumları bilgisayarınıza indirmek için için tıklayınız. Etik Mevzuat
Ayşegül YAVANOĞLU - Müşavir Hazine Avukatı