T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

ana sayfa kurum tanıtımı teşkilat şeması iletişim portal ana sayfa arama

BAHUM PORTAL'IN YASAL GÜVENCESİ

     BAHUM PORTAL Kullanıcıları, sistemde yer alan hukuki metinleri yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanabilirler. Sistemde mevcut olan bilgiler, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün önceden yazılı olarak izni alınmadan dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz.

     Hukuk Bilişim Sisteminde yer alan bütün hukuki metinler ve hizmetler önceden kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından değiştirilebilir.

     Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde kefil veya garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcılar, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilerin kullanımı sonucunda doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durumun Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılırlar.

     Sonuç olarak insan hataları, teknik veya diğer faktörler nedeniyle hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği tabiidir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM PORTAL'da yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.

 
ana sayfa           kurum tanıtımı           teşkilat şeması           iletişim           portal ana sayfa